Saturday, 22/01/2022 - 03:54|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan

Thông báo số điện thoại đường dây nóng tiếp nhận thông tin phản ánh về thu, chi các khoản thu không đúng quy định năm học 2020 - 2021 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp.

Ngày ban hành:
07/09/2020
Ngày hiệu lực:
07/09/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Báo cáo tình hình và kết quả thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2019

Ngày ban hành:
19/11/2019
Ngày hiệu lực:
19/11/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v hướng dẫn thực hiện các khoản thu trong cơ sở giáo dục công lập năm học 2020 - 2021
 

Ngày ban hành:
19/08/2020
Ngày hiệu lực:
19/08/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH Tên Chương trình: Kiên cố hóa trường trường, lớp học giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành:
10/07/2020
Ngày hiệu lực:
10/07/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực