Saturday, 22/01/2022 - 03:23|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan

BÁO CÁO GIÁM SÁT, ĐÁNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH Tên Chương trình: Kiên cố hóa trường trường, lớp học giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành:
10/07/2020
Ngày hiệu lực:
10/07/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

V/v báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán năm 2018

Ngày ban hành:
14/11/2019
Ngày hiệu lực:
14/11/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm học 2019 - 2020

Ngày ban hành:
09/09/2019
Ngày hiệu lực:
09/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc giao số người làm việc trong các đơn vị thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo năm 2019

Ngày ban hành:
28/02/2019
Ngày hiệu lực:
28/02/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực