Saturday, 22/01/2022 - 03:32|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan

Về việc công nhận Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đồng Tháp đủ điều kiện, cho phép tổ chức thi và cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản

Ngày ban hành:
21/07/2020
Ngày hiệu lực:
21/07/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019

Ngày ban hành:
01/07/2019
Ngày hiệu lực:
01/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
09/09/2019
Ngày hiệu lực:
09/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾT LUẬN THANH TRA Về việc thanh tra công tác xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019

Ngày ban hành:
09/08/2019
Ngày hiệu lực:
09/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực