Saturday, 22/01/2022 - 02:37|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan

Về việc thanh tra công tác xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019

Ngày ban hành:
01/07/2019
Ngày hiệu lực:
01/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2018-2019

Ngày ban hành:
09/09/2019
Ngày hiệu lực:
09/09/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾT LUẬN THANH TRA Về việc thanh tra công tác xét tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2019

Ngày ban hành:
09/08/2019
Ngày hiệu lực:
09/08/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

KẾT LUẬN THANH TRA Về việc thanh tra công tác chấm bài thi tự luận kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019

Ngày ban hành:
18/07/2019
Ngày hiệu lực:
18/07/2019
Trạng thái:
Đã có hiệu lực