Saturday, 22/01/2022 - 03:52|
WEBSITE ĐANG CHẠY THỬ NGHIỆM
Văn bản liên quan

Về việc tiếp tục cho học sinh, học viên nghỉ học để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Ngày ban hành:
03/04/2020
Ngày hiệu lực:
03/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Về việc tiếp tục cho học sinh, học viên nghỉ học để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19

Ngày ban hành:
27/03/2020
Ngày hiệu lực:
27/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Kế hoạch công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính năm 2020 

Ngày ban hành:
16/03/2020
Ngày hiệu lực:
16/03/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 04 tháng 01 năm 2017 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp

Ngày ban hành:
10/03/2020
Ngày hiệu lực:
01/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực