Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ năm
09/03/2017
07:30 Họp hướng dẫn xác định chỉ tiêu tuyển sinh 2016 - ĐHĐN: PGĐ Đoàn Quang Vinh; Lãnh đạo Ban ĐT; Đại diện lãnh đạo các Ban: KHTC, CSVC, TCCB;
- Các CSGDĐH thành viên: Đại diện BGH, Trưởng Phòng ĐT;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa Y Dược, Khoa Giáo dục Thể chất: Đại diện Lãnh đạo đơn vị; Trưởng Phòng ĐT.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Đoàn Quang Vinh
14:00 Họp Đảng ủy PH - Như bên
- Mời BTCB Giảng viên, BTCB Sinh viên
Phòng Họp Bí Thư Đảng ủy PH
19:00 Kiểm điểm cá nhân khoa KT-NN - Như bên;
- Mời Đại diện Ban Giám đốc PH
Phòng họp Phó Trưởng Khoa KT-NN
Thứ sáu
10/03/2017
08:00 Kiểm điểm cá nhân Chi bộ GV - Như bên;
- Mời Đại diện Đảng ủy PH
Phòng Họp Bí Thư CB Giảng viên
09:30 Giao ban công tác Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN - Cán bộ VP Đảng ủy ĐHĐN và các Đảng ủy, Chi ủy cơ sở;
- Đ/c Đảng ủy viên, Chi ủy viên phụ trách công tác VP các Đảng ủy, Chi ủy cơ sở
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Chánh VP Đảng ủy ĐHĐN
14:00 Giao ban công tác Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN - Ủy viên Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN;
- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các Đảng uỷ, Chi uỷ cơ sở;
- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các tổ chức đoàn thể ĐHĐN (Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB), Trưởng Ban CT HSSV;
- Các đ/c Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN;
- Các đ/c Cộng tác viên Dư luận XH ĐHĐN.
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Trưởng ban Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN
15:30 Giao ban công tác UBKT Đảng uỷ ĐHĐN - Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHĐN;
- Chủ nhiệm UBKT các Đảng ủy, Chi ủy cơ sở.
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN

Thứ năm (09/03/2017)

07:30:
Họp hướng dẫn xác định chỉ tiêu tuyển sinh 2016
Thành phần: - ĐHĐN: PGĐ Đoàn Quang Vinh; Lãnh đạo Ban ĐT; Đại diện lãnh đạo các Ban: KHTC, CSVC, TCCB;
- Các CSGDĐH thành viên: Đại diện BGH, Trưởng Phòng ĐT;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa Y Dược, Khoa Giáo dục Thể chất: Đại diện Lãnh đạo đơn vị; Trưởng Phòng ĐT.
Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: PGĐ ĐHĐN PGS.TS. Đoàn Quang Vinh
Ghi chú:
14:00:
Họp Đảng ủy PH
Thành phần: - Như bên
- Mời BTCB Giảng viên, BTCB Sinh viên
Địa điểm: Phòng Họp
Chủ trì: Bí Thư Đảng ủy PH
Ghi chú:
19:00:
Kiểm điểm cá nhân khoa KT-NN
Thành phần: - Như bên;
- Mời Đại diện Ban Giám đốc PH
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: Phó Trưởng Khoa KT-NN
Ghi chú:

Thứ sáu (10/03/2017)

08:00:
Kiểm điểm cá nhân Chi bộ GV
Thành phần: - Như bên;
- Mời Đại diện Đảng ủy PH
Địa điểm: Phòng Họp
Chủ trì: Bí Thư CB Giảng viên
Ghi chú:
09:30:
Giao ban công tác Văn phòng Đảng ủy ĐHĐN
Thành phần: - Cán bộ VP Đảng ủy ĐHĐN và các Đảng ủy, Chi ủy cơ sở;
- Đ/c Đảng ủy viên, Chi ủy viên phụ trách công tác VP các Đảng ủy, Chi ủy cơ sở
Địa điểm: Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Chánh VP Đảng ủy ĐHĐN
Ghi chú:
14:00:
Giao ban công tác Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN
Thành phần: - Ủy viên Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN;
- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các Đảng uỷ, Chi uỷ cơ sở;
- Các đ/c phụ trách công tác Tuyên huấn và DLXH các tổ chức đoàn thể ĐHĐN (Công đoàn, Đoàn TN, Hội CCB), Trưởng Ban CT HSSV;
- Các đ/c Báo cáo viên Đảng ủy ĐHĐN;
- Các đ/c Cộng tác viên Dư luận XH ĐHĐN.
Địa điểm: Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Trưởng ban Ban Tuyên huấn Đảng uỷ ĐHĐN
Ghi chú:
15:30:
Giao ban công tác UBKT Đảng uỷ ĐHĐN
Thành phần: - Ủy viên UBKT Đảng ủy ĐHĐN;
- Chủ nhiệm UBKT các Đảng ủy, Chi ủy cơ sở.
Địa điểm: Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Chủ nhiệm UBKT Đảng ủy ĐHĐN
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây