Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
20/03/2017
08:00 Tiếp CBVC, đoàn viên công đoàn CBVC, đoàn viên công đoàn có nhu cầu - Cơ sở 1: Thư viện; - CS2: VP Khoa SP&DBĐH - CS1: Phó CT CĐ, Trưởng Ban Nữ công; - CS2: Chủ tịch CĐ
Thứ ba
21/03/2017
07:00 Thi tốt nghiệp đại học, hình thức đào tạo từ xa ngành Kế toán lớp KL20.1DKT Theo QĐ số 232/ĐTTX-GV, ngày 29/12/2015 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo Thường xuyên ĐHĐN V/v phối hợp tổ chức thi tốt nghiệp lớp KL20.1DKT Phòng C3,C4 Hội đồng thi TN
Thứ tư
22/03/2017
08:00 Tổ chức Lễ Tổng kêt và trao bằng tốt nghiệp đại học lớp MD21.1DKT Theo Kế hoạch số 233/ĐTTX, ngày 29/12/2015 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo Thường xuyên ĐHĐN Hội trường Nhà Đa Năng PH Trung tâm Đào tạo Thường xuyên ĐHĐN
Thứ năm
23/03/2017
14:00 - Kiểm tra các hoạt động của Phòng Công tác HSSV
- Kiểm tra các hoạt động của bộ phận quản lý KTX
- Giám đốc;
- Đại diện Công đoàn PH;
- Trưởng/phó Phòng HC-TH
- Đơn vị được kiểm tra
- Phòng Công tác HSSV; - KTX Giám đốc PH
Thứ sáu
24/03/2017
08:00 Giao ban Hợp tác quốc tế - ĐHĐN: Giám đốc; Chánh VP; Ban HTQT; Đại diện Lãnh đạo: Ban TCCB, Ban PC&TĐ, Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa ĐTQT;
- Các CSGDĐH thành viên: Đại diện BGH, Trưởng Phòng KH&HTQT;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện BGĐ, Phụ trách HTQT;
- Khoa Y-Dược: Đại diện lãnh đạo phụ trách HTQT.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
14:00 - Kiểm tra các hoạt động của Tổ KĐCLGD và Khảo thí
- Kiểm tra các hoạt động của bộ phận quản lý nhà khách
- Giám đốc;
- Đại diện Công đoàn PH;
- Trưởng/phó Phòng HC-TH
- Đơn vị được kiểm tra
- Tổ KĐCLGD và Khảo thí ; Phòng HC-TH Giám đốc PH
15:30 Họp Đảng ủy ĐHĐN Như bên Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
Thứ bảy
25/03/2017
14:00 - Kiểm tra các hoạt động của Phòng Đào tạo
- Kiểm tra các hoạt động của Phòng Khoa học và HTQT
- Giám đốc;
- Đại diện Công đoàn PH;
- Trưởng/phó Phòng HC-TH
- Đơn vị được kiểm tra
- Phòng Đào tạo;- Phòng Khoa học và HTQT Giám đốc PH
Chủ nhật
26/03/2017
08:00 Báo cáo Đề án Ngoại ngữ QĐ số 183/QĐ-PHKT ngày 12/5/2015 V/v thành lập Ban soạn thảo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trực thuộc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Nhóm soạn thảo báo cáo) Phòng họp PGS.TS. Đặng Văn Mỹ, Trưởng Ban soạn thảo Đề án Ngoại ngữ

Thứ hai (20/03/2017)

08:00:
Tiếp CBVC, đoàn viên công đoàn
Thành phần: CBVC, đoàn viên công đoàn có nhu cầu
Địa điểm: - Cơ sở 1: Thư viện; - CS2: VP Khoa SP&DBĐH
Chủ trì: - CS1: Phó CT CĐ, Trưởng Ban Nữ công; - CS2: Chủ tịch CĐ
Ghi chú:

Thứ ba (21/03/2017)

07:00:
Thi tốt nghiệp đại học, hình thức đào tạo từ xa ngành Kế toán lớp KL20.1DKT
Thành phần: Theo QĐ số 232/ĐTTX-GV, ngày 29/12/2015 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo Thường xuyên ĐHĐN V/v phối hợp tổ chức thi tốt nghiệp lớp KL20.1DKT
Địa điểm: Phòng C3,C4
Chủ trì: Hội đồng thi TN
Ghi chú:

Thứ tư (22/03/2017)

08:00:
Tổ chức Lễ Tổng kêt và trao bằng tốt nghiệp đại học lớp MD21.1DKT
Thành phần: Theo Kế hoạch số 233/ĐTTX, ngày 29/12/2015 của Giám đốc Trung tâm Đào tạo Thường xuyên ĐHĐN
Địa điểm: Hội trường Nhà Đa Năng PH
Chủ trì: Trung tâm Đào tạo Thường xuyên ĐHĐN
Ghi chú:

Thứ năm (23/03/2017)

14:00:
- Kiểm tra các hoạt động của Phòng Công tác HSSV
- Kiểm tra các hoạt động của bộ phận quản lý KTX
Thành phần: - Giám đốc;
- Đại diện Công đoàn PH;
- Trưởng/phó Phòng HC-TH
- Đơn vị được kiểm tra
Địa điểm: - Phòng Công tác HSSV; - KTX
Chủ trì: Giám đốc PH
Ghi chú:

Thứ sáu (24/03/2017)

08:00:
Giao ban Hợp tác quốc tế
Thành phần: - ĐHĐN: Giám đốc; Chánh VP; Ban HTQT; Đại diện Lãnh đạo: Ban TCCB, Ban PC&TĐ, Viện NC&ĐT Việt-Anh, Khoa ĐTQT;
- Các CSGDĐH thành viên: Đại diện BGH, Trưởng Phòng KH&HTQT;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Đại diện BGĐ, Phụ trách HTQT;
- Khoa Y-Dược: Đại diện lãnh đạo phụ trách HTQT.
Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Giám đốc ĐHĐN
Ghi chú:
14:00:
- Kiểm tra các hoạt động của Tổ KĐCLGD và Khảo thí
- Kiểm tra các hoạt động của bộ phận quản lý nhà khách
Thành phần: - Giám đốc;
- Đại diện Công đoàn PH;
- Trưởng/phó Phòng HC-TH
- Đơn vị được kiểm tra
Địa điểm: - Tổ KĐCLGD và Khảo thí ; Phòng HC-TH
Chủ trì: Giám đốc PH
Ghi chú:
15:30:
Họp Đảng ủy ĐHĐN
Thành phần: Như bên
Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Bí thư Đảng ủy ĐHĐN
Ghi chú:

Thứ bảy (25/03/2017)

14:00:
- Kiểm tra các hoạt động của Phòng Đào tạo
- Kiểm tra các hoạt động của Phòng Khoa học và HTQT
Thành phần: - Giám đốc;
- Đại diện Công đoàn PH;
- Trưởng/phó Phòng HC-TH
- Đơn vị được kiểm tra
Địa điểm: - Phòng Đào tạo;- Phòng Khoa học và HTQT
Chủ trì: Giám đốc PH
Ghi chú:

Chủ nhật (26/03/2017)

08:00:
Báo cáo Đề án Ngoại ngữ
Thành phần: QĐ số 183/QĐ-PHKT ngày 12/5/2015 V/v thành lập Ban soạn thảo Đề án Ngoại ngữ Quốc gia 2020 trực thuộc Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (Nhóm soạn thảo báo cáo)
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: PGS.TS. Đặng Văn Mỹ, Trưởng Ban soạn thảo Đề án Ngoại ngữ
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây