Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
03/04/2017
14:00 Họp bàn về trang web mới của PH - Giám đốc;
- Tổ QTM và TT, lãnh đạo các khoa, lãnh đạo các phòng
Phòng họp Giám đốc PH
14:00 Họp bàn công tác tổ chức cán bộ - Lãnh đạo và Chuyên viên Ban TCCB;
- Trưởng Phòng TCHC các CSGDĐHTV và các đơn vị trực thuộc. (TP. HCTH Phân hiệu dự họp)
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Trưởng Ban TCCB
Thứ năm
06/04/2017
15:00 BCH công đoàn Phân hiệu Như bên Phòng họp Chủ tịch CĐ Phân hiệu
Thứ sáu
07/04/2017
08:00 Họp bàn Chức năng và nhiệm vụ của Phòng CTHSSV; Hoàn chỉnh bảng mô tả công việc từng cá nhân của Phòng CTHSSV. - Phó GĐ;
- Trưởng P.HC-TH;
- Toàn thể CBVC Phòng CTHSSV
Phòng họp Phó GĐ Phân hiệu
Thứ bảy
08/04/2017
08:00 Lễ Tổng kết và Trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Kon Tum Đại diện lãnh đạo PH Hội trường Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành Ban Tổ chức Hội thi STKT tỉnh Kon Tum
14:00 Họp bàn Chức năng và nhiệm vụ của Phòng HC-TH; Hoàn chỉnh bảng mô tả công việc từng cá nhân của Phòng HC-TH - Phó GĐ Phân hiệu;
- Toàn thể CBVC Phòng HC-TH
Phòng họp Phó GĐ Phân hiệu
Chủ nhật
09/04/2017
07:30 Họp bàn Chức năng và nhiệm vụ của Tổ ĐBCLGD và Khảo thí; Hoàn thiện bảng mô tả công việc từng cá nhân của Tổ ĐBCLGD và Khảo thí. - Phó Giám đốc PH;
- Trường phòng HC-TH;
- Tổ ĐBCLGD và Khảo thí.
Phòng họp Phó GĐ Phân hiệu
09:30 Họp bàn Chức năng và nhiệm vụ của Tổ Thư viện; Hoàn chỉnh bảng mô tả công việc từng cá nhân của Tổ Thư viện - Phó Giám đốc;
- Trưởng phòng HC-TH;
- Tổ Thư viện
Phòng họp Phó GĐ Phân hiệu
14:00 Đảng ủy làm việc với Công đoàn, Đoàn Thanh niên. -Phó Bí Thư ĐU;
- BCH Công đoàn, BCH Đoàn TN;
- Trường phòng HC-TH.
Phòng họp - Phó Bí Thư ĐU

Thứ hai (03/04/2017)

14:00:
Họp bàn về trang web mới của PH
Thành phần: - Giám đốc;
- Tổ QTM và TT, lãnh đạo các khoa, lãnh đạo các phòng
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: Giám đốc PH
Ghi chú:
14:00:
Họp bàn công tác tổ chức cán bộ
Thành phần: - Lãnh đạo và Chuyên viên Ban TCCB;
- Trưởng Phòng TCHC các CSGDĐHTV và các đơn vị trực thuộc. (TP. HCTH Phân hiệu dự họp)
Địa điểm: Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Trưởng Ban TCCB
Ghi chú:

Thứ năm (06/04/2017)

15:00:
BCH công đoàn Phân hiệu
Thành phần: Như bên
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: Chủ tịch CĐ Phân hiệu
Ghi chú:

Thứ sáu (07/04/2017)

08:00:
Họp bàn Chức năng và nhiệm vụ của Phòng CTHSSV; Hoàn chỉnh bảng mô tả công việc từng cá nhân của Phòng CTHSSV.
Thành phần: - Phó GĐ;
- Trưởng P.HC-TH;
- Toàn thể CBVC Phòng CTHSSV
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: Phó GĐ Phân hiệu
Ghi chú:

Thứ bảy (08/04/2017)

08:00:
Lễ Tổng kết và Trao giải Hội thi Sáng tạo kỹ thuật và Cuộc thi Sáng tạo dành cho thanh thiếu niên và nhi đồng tỉnh Kon Tum
Thành phần: Đại diện lãnh đạo PH
Địa điểm: Hội trường Trường THPT Chuyên Nguyễn Tất Thành
Chủ trì: Ban Tổ chức Hội thi STKT tỉnh Kon Tum
Ghi chú:
14:00:
Họp bàn Chức năng và nhiệm vụ của Phòng HC-TH; Hoàn chỉnh bảng mô tả công việc từng cá nhân của Phòng HC-TH
Thành phần: - Phó GĐ Phân hiệu;
- Toàn thể CBVC Phòng HC-TH
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: Phó GĐ Phân hiệu
Ghi chú:

Chủ nhật (09/04/2017)

07:30:
Họp bàn Chức năng và nhiệm vụ của Tổ ĐBCLGD và Khảo thí; Hoàn thiện bảng mô tả công việc từng cá nhân của Tổ ĐBCLGD và Khảo thí.
Thành phần: - Phó Giám đốc PH;
- Trường phòng HC-TH;
- Tổ ĐBCLGD và Khảo thí.
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: Phó GĐ Phân hiệu
Ghi chú:
09:30:
Họp bàn Chức năng và nhiệm vụ của Tổ Thư viện; Hoàn chỉnh bảng mô tả công việc từng cá nhân của Tổ Thư viện
Thành phần: - Phó Giám đốc;
- Trưởng phòng HC-TH;
- Tổ Thư viện
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: Phó GĐ Phân hiệu
Ghi chú:
14:00:
Đảng ủy làm việc với Công đoàn, Đoàn Thanh niên.
Thành phần: -Phó Bí Thư ĐU;
- BCH Công đoàn, BCH Đoàn TN;
- Trường phòng HC-TH.
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: - Phó Bí Thư ĐU
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây