Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
01/05/2017
02:00 Họp tham gia góp ý các tiêu chí xét lương tăng thêm - Ban Giám đốc;
- Chủ tịch Công đoàn;
- Bí Thư Đoàn TN;
- Trưởng phó các phòng, khoa, tổ
Phòng họp Giám đốc PH
Thứ năm
04/05/2017
13:30 Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2015 Khối thi đua Văn hóa – Xã hội Theo Giấy mời số 04/GM-BDT, ngày 17/02/2016 (Giám đốc PH, TP. HC-TH) Hội trường Ban Dân tộc, 163 Bà Triệu – TP Kon Tum Trưởng khối thi đua Văn hóa – Xã hội
Thứ bảy
06/05/2017
15:00 Họp Ban Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ ĐHĐN giai đoạn 2011 - 2015 Theo QĐ số 04/QĐ-ĐHĐN ngày 04/01/2016 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
Chủ nhật
07/05/2017
14:00 Họp Ban Tổ chức “Kỳ thi sinh viên giỏi ĐHĐN năm 2016” - Theo QĐ số: 692/QĐ-ĐHĐN ngày 17/02/2016 của Giám đốc ĐHĐN;
- Mời Trưởng Phòng CTSV các CSGDĐHTV, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược, Viện VN-UK.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN Trưởng BTC
16:30 Tự kiểm tra tài chính nội bộ
(Ngày 25,26/02/2016)
- Giám đốc PH;
- Chủ tịch Công đoàn PH;
- TP. HC-TH;
- Phòng KH-TC;
Mời: Ông Trương Văn Kinh – TT Thông tin Học liệu, ĐHĐN
Bà Nguyễn Thị Hường – TTĐTTX ,ĐHĐN
Phòng KH-TC Giám đốc PH

Thứ hai (01/05/2017)

02:00:
Họp tham gia góp ý các tiêu chí xét lương tăng thêm
Thành phần: - Ban Giám đốc;
- Chủ tịch Công đoàn;
- Bí Thư Đoàn TN;
- Trưởng phó các phòng, khoa, tổ
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: Giám đốc PH
Ghi chú:

Thứ năm (04/05/2017)

13:30:
Hội nghị tổng kết công tác thi đua năm 2015 Khối thi đua Văn hóa – Xã hội
Thành phần: Theo Giấy mời số 04/GM-BDT, ngày 17/02/2016 (Giám đốc PH, TP. HC-TH)
Địa điểm: Hội trường Ban Dân tộc, 163 Bà Triệu – TP Kon Tum
Chủ trì: Trưởng khối thi đua Văn hóa – Xã hội
Ghi chú:

Thứ bảy (06/05/2017)

15:00:
Họp Ban Tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ ĐHĐN giai đoạn 2011 - 2015
Thành phần: Theo QĐ số 04/QĐ-ĐHĐN ngày 04/01/2016 của Giám đốc ĐHĐN.
Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Giám đốc ĐHĐN
Ghi chú:

Chủ nhật (07/05/2017)

14:00:
Họp Ban Tổ chức “Kỳ thi sinh viên giỏi ĐHĐN năm 2016”
Thành phần: - Theo QĐ số: 692/QĐ-ĐHĐN ngày 17/02/2016 của Giám đốc ĐHĐN;
- Mời Trưởng Phòng CTSV các CSGDĐHTV, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược, Viện VN-UK.
Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Giám đốc ĐHĐN Trưởng BTC
Ghi chú:
16:30:
Tự kiểm tra tài chính nội bộ
(Ngày 25,26/02/2016)
Thành phần: - Giám đốc PH;
- Chủ tịch Công đoàn PH;
- TP. HC-TH;
- Phòng KH-TC;
Mời: Ông Trương Văn Kinh – TT Thông tin Học liệu, ĐHĐN
Bà Nguyễn Thị Hường – TTĐTTX ,ĐHĐN
Địa điểm: Phòng KH-TC
Chủ trì: Giám đốc PH
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây