Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
08/05/2017
08:00 Họp bàn công tác xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học thành viên - ĐHĐN: Giám đốc ĐHĐN, PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng thuộc ĐHĐN; Lãnh đạo và Chuyên viên Ban TCCB;
- Các CSGDĐHTV, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Hiệu trưởng, Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Trưởng Phòng TC-HC.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
Thứ tư
10/05/2017
07:00 - 17:00 Lễ ra quân Tháng Thanh niên và Chương trình tập huấn cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt năm 2016 - Ban Chấp hành Đoàn TN – Hội SV ĐHĐN;
- Ban Chấp hành Đoàn TN – Hội SV các đơn vị trực thuộc;
- ĐVTN tham dự chương trình tập huấn;
- Đại biểu có giấy mời.
Tượng đài 2/9 và Khu du lịch Cảng Tiên Sa Đà Nẵng Bí thư Đoàn ĐHĐN
Thứ năm
11/05/2017
14:00 Họp Hội đồng xét duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2016,
đồng các ngành Kinh tế
Theo QĐ số 746/QĐ-ĐHĐN ngày 19/02/2016 của Giám đốc ĐHĐN. Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Hội đồng
Thứ bảy
13/05/2017
14:00 Họp bình xét khen thưởng khoa học công nghệ giai đoạn 2011-2015 - Ban Giám đốc;
- Trưởng, phó các đơn vị: Phòng KH & HTQT, khoa
Phòng Họp Giám đốc PH
15:00 Hội nghị triển khai công tác quốc phòng - an ninh năm 2016 - ĐHĐN: Ban Chỉ huy quân sự, đ/c Trần Phước Sơn (Ban TCCB);
- Các CSGDĐHTV, ĐVTT: Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Chỉ huy trưởng BCHQS ĐHĐN

Thứ hai (08/05/2017)

08:00:
Họp bàn công tác xây dựng Quy chế tổ chức và hoạt động của các cơ sở giáo dục đại học thành viên
Thành phần: - ĐHĐN: Giám đốc ĐHĐN, PGĐ Ngô Văn Dưỡng; Chánh Văn phòng, Trưởng các Ban chức năng thuộc ĐHĐN; Lãnh đạo và Chuyên viên Ban TCCB;
- Các CSGDĐHTV, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum: Hiệu trưởng, Giám đốc Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Trưởng Phòng TC-HC.
Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Giám đốc ĐHĐN
Ghi chú:

Thứ tư (10/05/2017)

07:00 - 17:00:
Lễ ra quân Tháng Thanh niên và Chương trình tập huấn cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt năm 2016
Thành phần: - Ban Chấp hành Đoàn TN – Hội SV ĐHĐN;
- Ban Chấp hành Đoàn TN – Hội SV các đơn vị trực thuộc;
- ĐVTN tham dự chương trình tập huấn;
- Đại biểu có giấy mời.
Địa điểm: Tượng đài 2/9 và Khu du lịch Cảng Tiên Sa Đà Nẵng
Chủ trì: Bí thư Đoàn ĐHĐN
Ghi chú:

Thứ năm (11/05/2017)

14:00:
Họp Hội đồng xét duyệt danh mục đề tài KH&CN cấp ĐHĐN năm 2016,
đồng các ngành Kinh tế
Thành phần: Theo QĐ số 746/QĐ-ĐHĐN ngày 19/02/2016 của Giám đốc ĐHĐN.
Địa điểm: Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Chủ tịch Hội đồng
Ghi chú:

Thứ bảy (13/05/2017)

14:00:
Họp bình xét khen thưởng khoa học công nghệ giai đoạn 2011-2015
Thành phần: - Ban Giám đốc;
- Trưởng, phó các đơn vị: Phòng KH & HTQT, khoa
Địa điểm: Phòng Họp
Chủ trì: Giám đốc PH
Ghi chú:
15:00:
Hội nghị triển khai công tác quốc phòng - an ninh năm 2016
Thành phần: - ĐHĐN: Ban Chỉ huy quân sự, đ/c Trần Phước Sơn (Ban TCCB);
- Các CSGDĐHTV, ĐVTT: Trung đội trưởng, Tiểu đội trưởng.
Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Chỉ huy trưởng BCHQS ĐHĐN
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây