Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
15/05/2017
09:00 Họp BTC giải bóng chuyền nam, nữ Phân hiệu mở rộng năm 2016 Theo QĐ 05/QĐ-CĐPHKT, ngày 15/02/2016 của Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum Phòng Họp Trưởng Ban tổ chức
Thứ ba
16/05/2017
07:00 Khai mạc Giải bóng chuyền nam, nữ Phân hiệu mở rộng năm 2016
(Thi đấu ngày 05,06/3/2016)
- Theo Kế hoạch số 04/KH-CĐPHKT, ngày 15/02/2016 của Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;
- Theo Giấy mời
Sân bóng chuyền cơ sở 1, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum Trưởng Ban tổ chức
Thứ tư
17/05/2017
17:00 Bế mạc Giải bóng chuyền nam, nữ Phân hiệu mở rộng năm 2016 - Theo Kế hoạch số 04/KH-CĐPHKT, ngày 15/02/2016 của Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;
- Theo Giấy mời.
Sân bóng chuyền cơ sở 1, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum Trưởng Ban tổ chức
Thứ năm
18/05/2017
14:30 Hội nghị đại diện cử tri lấy ý kiến nhận xét đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân - ĐHĐN: BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc, Chánh các VP, Trưởng các Ban chức năng, BCH Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHĐN, Chủ tịch Hội CCB, Trưởng các khoa trực thuộc, Viện trưởng Viện NC&ĐT Việt- Anh, Giám đốc các Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan, Bí thư Đoàn TN Cơ quan, Chủ tịch Hội CCB Cơ quan;
- Các CSGDĐHTV, Phân hiệu: BTV Đảng ủy, Chi ủy cơ sở; Ban Giám hiệu, Giám đốc Phân hiệu; Đại diện BTV Công đoàn, ĐTN, Hội CCB.
Hội trường - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
16:00 Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu ngưới ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân - ĐHĐN: BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trưởng ban Ban TCCB, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội CCB, Trưởng các khoa trực thuộc, Viện trưởng Viện NC&ĐT Việt-Anh, Giám đốc các Trung tâm;
- Các CSGDĐHTV, Phân hiệu: Bí thư Đảng ủy, Chi ủy cơ sở; Hiệu trưởng; Giám đốc Phân hiệu.
Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
Thứ sáu
19/05/2017
14:00 Họp Đảng ủy Phân hiệu - Như bên;
- Mời: Bí Thư Chi bộ Giảng viên; Bí Thư chi bộ Sinh viên
Phòng họp Bí Thư Đảng ủy PH
15:00 Họp Giao ban tháng 3/2016 - Ban Giám đốc;
- Chủ tịch Công đoàn;
- Bí thư ĐTN;
- Trưởng, phó các đơn vị: Phòng, Khoa, Tổ
Phòng Họp Giám đốc PH
Thứ bảy
20/05/2017
07:00 Tự kiểm tra tài chính và phê duyệt quyết toán năm 2015 (ngày 9 và 10/3/2016) - Ban KH-TC, ĐHĐN;
- Giám đốc Phân hiệu;
- Phòng KH-TC Phân hiệu.
Phòng KH-TC Giám đốc Phân hiệu
16:00 Họp Ban Tài chính Công đoàn ĐHĐN mở rộng - Công đoàn ĐHĐN: Ban Tài chính và Văn phòng;
- Công đoàn cơ sở: Chủ tịch và Kế toán công đoàn.
Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN

Thứ hai (15/05/2017)

09:00:
Họp BTC giải bóng chuyền nam, nữ Phân hiệu mở rộng năm 2016
Thành phần: Theo QĐ 05/QĐ-CĐPHKT, ngày 15/02/2016 của Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Địa điểm: Phòng Họp
Chủ trì: Trưởng Ban tổ chức
Ghi chú:

Thứ ba (16/05/2017)

07:00:
Khai mạc Giải bóng chuyền nam, nữ Phân hiệu mở rộng năm 2016
(Thi đấu ngày 05,06/3/2016)
Thành phần: - Theo Kế hoạch số 04/KH-CĐPHKT, ngày 15/02/2016 của Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;
- Theo Giấy mời
Địa điểm: Sân bóng chuyền cơ sở 1, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Chủ trì: Trưởng Ban tổ chức
Ghi chú:

Thứ tư (17/05/2017)

17:00:
Bế mạc Giải bóng chuyền nam, nữ Phân hiệu mở rộng năm 2016
Thành phần: - Theo Kế hoạch số 04/KH-CĐPHKT, ngày 15/02/2016 của Công đoàn Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum;
- Theo Giấy mời.
Địa điểm: Sân bóng chuyền cơ sở 1, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum
Chủ trì: Trưởng Ban tổ chức
Ghi chú:

Thứ năm (18/05/2017)

14:30:
Hội nghị đại diện cử tri lấy ý kiến nhận xét đối với người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân
Thành phần: - ĐHĐN: BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc, Chánh các VP, Trưởng các Ban chức năng, BCH Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên ĐHĐN, Chủ tịch Hội CCB, Trưởng các khoa trực thuộc, Viện trưởng Viện NC&ĐT Việt- Anh, Giám đốc các Trung tâm, Chủ tịch Công đoàn Cơ quan, Bí thư Đoàn TN Cơ quan, Chủ tịch Hội CCB Cơ quan;
- Các CSGDĐHTV, Phân hiệu: BTV Đảng ủy, Chi ủy cơ sở; Ban Giám hiệu, Giám đốc Phân hiệu; Đại diện BTV Công đoàn, ĐTN, Hội CCB.
Địa điểm: Hội trường - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Giám đốc ĐHĐN
Ghi chú:
16:00:
Hội nghị Ban lãnh đạo mở rộng để thảo luận, giới thiệu ngưới ứng cử đại biểu Hội đồng Nhân dân
Thành phần: - ĐHĐN: BTV Đảng ủy, Ban Giám đốc, Trưởng ban Ban TCCB, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội CCB, Trưởng các khoa trực thuộc, Viện trưởng Viện NC&ĐT Việt-Anh, Giám đốc các Trung tâm;
- Các CSGDĐHTV, Phân hiệu: Bí thư Đảng ủy, Chi ủy cơ sở; Hiệu trưởng; Giám đốc Phân hiệu.
Địa điểm: Phòng họp 1 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Giám đốc ĐHĐN
Ghi chú:

Thứ sáu (19/05/2017)

14:00:
Họp Đảng ủy Phân hiệu
Thành phần: - Như bên;
- Mời: Bí Thư Chi bộ Giảng viên; Bí Thư chi bộ Sinh viên
Địa điểm: Phòng họp
Chủ trì: Bí Thư Đảng ủy PH
Ghi chú:
15:00:
Họp Giao ban tháng 3/2016
Thành phần: - Ban Giám đốc;
- Chủ tịch Công đoàn;
- Bí thư ĐTN;
- Trưởng, phó các đơn vị: Phòng, Khoa, Tổ
Địa điểm: Phòng Họp
Chủ trì: Giám đốc PH
Ghi chú:

Thứ bảy (20/05/2017)

07:00:
Tự kiểm tra tài chính và phê duyệt quyết toán năm 2015 (ngày 9 và 10/3/2016)
Thành phần: - Ban KH-TC, ĐHĐN;
- Giám đốc Phân hiệu;
- Phòng KH-TC Phân hiệu.
Địa điểm: Phòng KH-TC
Chủ trì: Giám đốc Phân hiệu
Ghi chú:
16:00:
Họp Ban Tài chính Công đoàn ĐHĐN mở rộng
Thành phần: - Công đoàn ĐHĐN: Ban Tài chính và Văn phòng;
- Công đoàn cơ sở: Chủ tịch và Kế toán công đoàn.
Địa điểm: Phòng họp 2 Khu A - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Chủ tịch Công đoàn ĐHĐN
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây