Thứ/Ngày Thời gian Nội dung Thành phần Địa điểm Chủ trì Ghi chú
Thứ hai
19/06/2017
07:45 Khai mạc Đánh giá ngoài chất lượng giáo dục Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN - Trung tâm KĐCLGD, ĐHQG Hà Nội: Đại diện lãnh đạo;
- Đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài: theo QĐ số 35/QĐ-KĐCL ngày 09/9/2015 của Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, ĐH Quốc gia Hà Nội;
- ĐHĐN: Ban Giám đốc ĐHĐN, đại diện Lãnh đạo các Ban;
- Trường ĐHKT: Ban Giám hiệu, Hội đồng tự đánh giá, Lãnh đạo các phòng, Ban chủ nhiệm các khoa, Giám đốc Thư viện, Giám đốc các Trung tâm và đại diện CBVC, giảng viên, sinh viên;
- Các CSGDĐH thành viên: Đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng/Tổ Khảo thí &KĐCLGD;
- Các quan sát viên theo danh sách đăng ký.
Hội trường E - Tr.ĐHKT Giám đốc ĐHĐN
Thứ ba
20/06/2017
07:00 Lễ Khai mạc “Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2016” tại các cụm thi: Trường ĐHBK, ĐHKT, ĐHNN. - ĐHĐN: Đại diện BTC Kỳ thi cấp ĐHĐN;
- Các trường đăng cai (ĐHBK, ĐHKT, ĐHNN): Ban Tổ chức Kỳ thi cấp trường, các cán bộ làm nhiệm vụ tại Kỳ thi;
- Sinh viên đăng ký tham dự kỳ thi;
- Các đại biểu theo giấy mời.
Các trường đăng cai cụm thi (ĐHBK, ĐHKT, ĐHNN) Trưởng BTC cấp trường (đăng cai cụm thi)
08:00 Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ ĐHĐN giai đoạn 2011 - 2015 - Bộ GD&ĐT: Đại diện Lãnh đạo Bộ, Vụ KHCN&MT;
- Tp Đà Nẵng: Đại diện UBND, Sở KH&CN;
- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Trưởng các Ban, Chánh các Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Giám đốc các TT trực thuộc, Trưởng các Khoa: ĐTQT, Y-Dược, GDTC;
- Các CSGDĐHTV: Ban Giám hiệu, Phòng KH&HTQT, Trưởng các Khoa;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện VNUK: Giám đốc, Phụ trách KHCN;
- Các GS, PGS cơ hữu của ĐHĐN;
- Các cán bộ, giảng viên được khen thưởng tại Hội nghị;
- Đại biểu theo Giấy mời.
Hội trường - 41 Lê Duẩn Giám đốc ĐHĐN
08:00 Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao CBVC ĐHĐN lần thứ IV – 2016 (*) - BTC Đại hội (theo QĐ số 1271/QĐ-ĐHĐN ngày 11/3/2016 của Giám đốc ĐHĐN);
- ĐHĐN: Đại diện: Ban Giám đốc, BTV Công đoàn, BTV Đoàn TNCSHCM, Lãnh đạo các Văn phòng, Ban, Trung tâm, Khoa, Viện trực thuộc;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện: BGH, BTV Công đoàn cơ sở;
- Trưởng đoàn, Chỉ đạo viên, Huấn luyện viên, vận động viên, cổ động viên các đội tham gia thi đấu;
- Các đồng chí có giấy mời.
Trung tâm Thể thao ĐHĐN Giám đốc ĐHĐN Trưởng BTC Đại hội
Thứ tư
21/06/2017
07:00 Lễ Khai mạc “Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2016” tại cụm thi Trường ĐHSP - ĐHĐN: Đại diện BTC Kỳ thi cấp ĐHĐN;
-Trường ĐHSP: Ban Tổ chức Kỳ thi Trường ĐHSP, các cán bộ làm nhiệm vụ tại cụm thi Trường ĐHSP;
- Sinh viên đăng ký tham dự Kỳ thi;
- Các đại biểu theo giấy mời.
Tr.ĐHSP Trưởng BTC Kỳ thi Trường ĐHSP

Thứ hai (19/06/2017)

07:45:
Khai mạc Đánh giá ngoài chất lượng giáo dục Trường Đại học Kinh tế, ĐHĐN
Thành phần: - Trung tâm KĐCLGD, ĐHQG Hà Nội: Đại diện lãnh đạo;
- Đoàn Chuyên gia Đánh giá ngoài: theo QĐ số 35/QĐ-KĐCL ngày 09/9/2015 của Giám đốc Trung tâm KĐCLGD, ĐH Quốc gia Hà Nội;
- ĐHĐN: Ban Giám đốc ĐHĐN, đại diện Lãnh đạo các Ban;
- Trường ĐHKT: Ban Giám hiệu, Hội đồng tự đánh giá, Lãnh đạo các phòng, Ban chủ nhiệm các khoa, Giám đốc Thư viện, Giám đốc các Trung tâm và đại diện CBVC, giảng viên, sinh viên;
- Các CSGDĐH thành viên: Đại diện Ban Giám hiệu, Lãnh đạo Phòng/Tổ Khảo thí &KĐCLGD;
- Các quan sát viên theo danh sách đăng ký.
Địa điểm: Hội trường E - Tr.ĐHKT
Chủ trì: Giám đốc ĐHĐN
Ghi chú:

Thứ ba (20/06/2017)

07:00:
Lễ Khai mạc “Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2016” tại các cụm thi: Trường ĐHBK, ĐHKT, ĐHNN.
Thành phần: - ĐHĐN: Đại diện BTC Kỳ thi cấp ĐHĐN;
- Các trường đăng cai (ĐHBK, ĐHKT, ĐHNN): Ban Tổ chức Kỳ thi cấp trường, các cán bộ làm nhiệm vụ tại Kỳ thi;
- Sinh viên đăng ký tham dự kỳ thi;
- Các đại biểu theo giấy mời.
Địa điểm: Các trường đăng cai cụm thi (ĐHBK, ĐHKT, ĐHNN)
Chủ trì: Trưởng BTC cấp trường (đăng cai cụm thi)
Ghi chú:
08:00:
Hội nghị Tổng kết hoạt động khoa học và công nghệ ĐHĐN giai đoạn 2011 - 2015
Thành phần: - Bộ GD&ĐT: Đại diện Lãnh đạo Bộ, Vụ KHCN&MT;
- Tp Đà Nẵng: Đại diện UBND, Sở KH&CN;
- ĐHĐN: Ban Giám đốc, Trưởng các Ban, Chánh các Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn, Bí thư ĐTN, Giám đốc các TT trực thuộc, Trưởng các Khoa: ĐTQT, Y-Dược, GDTC;
- Các CSGDĐHTV: Ban Giám hiệu, Phòng KH&HTQT, Trưởng các Khoa;
- Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Viện VNUK: Giám đốc, Phụ trách KHCN;
- Các GS, PGS cơ hữu của ĐHĐN;
- Các cán bộ, giảng viên được khen thưởng tại Hội nghị;
- Đại biểu theo Giấy mời.
Địa điểm: Hội trường - 41 Lê Duẩn
Chủ trì: Giám đốc ĐHĐN
Ghi chú:
08:00:
Lễ Khai mạc Đại hội Thể dục thể thao CBVC ĐHĐN lần thứ IV – 2016 (*)
Thành phần: - BTC Đại hội (theo QĐ số 1271/QĐ-ĐHĐN ngày 11/3/2016 của Giám đốc ĐHĐN);
- ĐHĐN: Đại diện: Ban Giám đốc, BTV Công đoàn, BTV Đoàn TNCSHCM, Lãnh đạo các Văn phòng, Ban, Trung tâm, Khoa, Viện trực thuộc;
- Các CSGDĐHTV: Đại diện: BGH, BTV Công đoàn cơ sở;
- Trưởng đoàn, Chỉ đạo viên, Huấn luyện viên, vận động viên, cổ động viên các đội tham gia thi đấu;
- Các đồng chí có giấy mời.
Địa điểm: Trung tâm Thể thao ĐHĐN
Chủ trì: Giám đốc ĐHĐN Trưởng BTC Đại hội
Ghi chú:

Thứ tư (21/06/2017)

07:00:
Lễ Khai mạc “Kỳ thi sinh viên giỏi Đại học Đà Nẵng năm 2016” tại cụm thi Trường ĐHSP
Thành phần: - ĐHĐN: Đại diện BTC Kỳ thi cấp ĐHĐN;
-Trường ĐHSP: Ban Tổ chức Kỳ thi Trường ĐHSP, các cán bộ làm nhiệm vụ tại cụm thi Trường ĐHSP;
- Sinh viên đăng ký tham dự Kỳ thi;
- Các đại biểu theo giấy mời.
Địa điểm: Tr.ĐHSP
Chủ trì: Trưởng BTC Kỳ thi Trường ĐHSP
Ghi chú:
Mẹo
Để xem lịch của năm sau hoặc năm trước, hãy chọn hai tuần cuối cùng tương ứng, sau đó các tuần của năm sau hoặc năm trước sẽ được hiển thị đầy đủ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây